Ученикам

Игра по мотивам произведений Виктора Драгунского

24.11.2023

Предлагаем вам сыграть в мини-игру по мотивам книг В. Драгунского

 

Кнопка

 

свернуть

Игра по мотивам произведений Николая Носова

17.11.2023

Предлагаем вам сыграть в игру по мотивам книги

Н.Носова "Приключения Незнайки и его друзей"

pngwing.com

4
свернуть

Новые поступления нашей библиотеки

06.11.2023

Новые поступления нашей библиотеки

э1

І памяць гаворыць. Зборнік твораў для дадатковага чытання ў 10 класе: для дзяцей старэйшага школьнага ўзросту / склад. С.І.Моўчан. - Мінск: Беларусь, 2023. - 279 с. - (Школьная бібліятэка).

У кнігу ўвайшлі лірычныя і празаічныя творы беларусаў-франтавікоў, сучасных беларускіх аўтараў, для якіх тэма Вялікай Айчыннай вайны стала адной з галоўных у творчасці. Глыбока і па-майстэрску ў іх перададзены боль беларускага народа, раскрыты трагедыі асобных сем’яў і людзей, паказаны самыя жахлівыя бакі вайны — для таго, каб такое болей ніколі не паўтарылася...

Зборнік выдаецца ў межах праграмы, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, і прызначаны для адукацыйных мэт.

 

э2

Беларуская проза даваеннага перыяду: для дзяцей старэйшага школьнага ўзросту. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2023. - 302 с. - (Школьная бібліятэка). 

У гэты зборнік увайшлі раман і апавяданні для вывучэння беларускай літаратуры ў 10 класе. Класіка ад К.Чорнага, Л.Калюгі і М.Лынькова зацікавіць школьнікаў, настаўнікаў, студэнтаў і ўсіх аматараў прыгожага пісьменства.

 

э3

Пташнікаў, І.М. Мсціжы: раман: для старэйшага школьнага ўзросту / Іван Пташнікаў. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2023. - 366 с. - (Школьная бібліятэка). 

Падзеі, апісаныя ў рамане, адбываюцца ў беларускай вёсцы пяцідзясятых — шасцідзясятых гадоў мінулага стагоддзя. Героі кнігі — калгаснікі, механізатары, дактары, рабочыя леспрамгаса. Аўтар пранікнёна і з хваляваннем распавядае пра нашу рэчаіснасць, любоў чалавека да роднай зямлі, яго клопаты аб захаванні прыроды.  

 

э4

Зборнік твораў для дадатковага чытання ў 6 класе: для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту / укл. Н.Шчарбакова. - Мінск: Звязда, 2023. -  440 с. - (Школьная бібліятэка). У зборнік увайшлі творы выбітных сучасных беларускіх пісьменнікаў К.Хадасевіч-Лісавой, С.Быкавай, Г.Аўласенкі, а таксама класікаў айчыннай літаратуры Я.Маўра, Я.Коласа, В.Віткі, І.Пташнікава.

э5

 Паэтычныя творы для дадатковага чытання ў 11 класе / склад. С.І.Моўчан. - Мінск: Беларусь, 2022. - 383 с. - (Школьная бібліятэка). У кнігу ўвайшлі творы сучасных беларускіх паэтаў, лірыка якіх насычана жывапіснымі, нібы з мастацкіх палотнаў, пейзажамі, прыгажосцю адносін закаханых, мудрымі філасофскімі роздумамі, пафасам непарыўнай сувязі чалавека з гісторыяй і лёсам сваёй краіны, яскравымі вобразамі і сюжэтамі, адметная сакавітай мовай. Зборнік выдаецца ў межах праграмы, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, і прызначаны для адукацыйных мэт.

э6

Празаічныя творы для вывучэння беларускай літаратуры ў 11 класе: апавяданні, навелы, эсэ / уклад. Н.Крыцкая. - Мінск: Выдавецкі дом "ЗВЯЗДА", 2022. - 232 с. - (Школьная бібліятэка).

У зборнік увайшлі творы выбітных пісьменнікаў: Івана Навуменкі, Міхася Стральцова, Георгія Марчука і Алеся Марціновіча, - якія прадстаўляюць класічную беларускую прозу 60-х гадоў 20 - пачатку 21 стагоддзя. Выданне адрасавана як вучням старэйшых класаў, так і ўсім аматарам беларускай літаратуры.

э7

Сборник произведений И.Бунина для 11 класса. - Минск: Беларусь, 2022. - 367 с. - (Школьная библиотека).

Как пахнут антоновские яблоки? Кто вы, господин из Сан-Франциско? И у любви есть грамматика? Что такое легкость дыхания? Как не замерзнуть холодной осенью? Каким бывает чистый понедельник? Чем интересна жизнь Арсеньева? На эти и ряд других вопросов ответы можно найти, окунувшись в мир вошедших в сборник произведений, которые представляют собой синтез прозы и поэзии. В них необычайно сильно исповедальное начало. Сборник издается в рамках программы, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, и предназначен для образовательных целей.

свернуть

Что делать при утере учебника?

03.11.2023
481528

Если утеряна книга или учебник

   Пользователь, утерявший документ (книгу, журнал, газету) из фонда библиотеки или нанесший ему невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же или признанным библиотекой равнозначным.

  В случае утери или порчи учебного издания, обучающийся обязан заменить его равнозначным видом учебного издания либо энциклопедической, справочной или художественной литературой.

  При утере, повреждении электронного носителя (диска), обучающийся должен возместить электронный носитель (диск), а школа – обеспечить на данный носитель запись соответствующей информации.

  За несовершеннолетних читателей ответственность несут родители.

  Взамен утерянных документов принимаются книги в плотном переплёте последних трех лет издания.

     Это может быть: Программная литература, Хрестоматия по литературе, Энциклопедии универсальные или словари, Детские энциклопедии серии «Аванта+» или другие, Книги по истории Беларуси или истории Полоцка , Белорусские легенды или предания, Фотоальбомы репродукций художников, Красочные сборники народных или авторских сказок, Сборники стихов или сказок Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака, С.Михалкова, Я. Акима, Д.Хармса, Г.Остера, Сборники рассказов о природе Э.Шима, В. Бианки, Е.Пермяка, Н. Сладкова, Б. Житкова, Е. Чарушина, Рассказы или повести Николая Носова, Сказки-повести Эдуарда Успенского, Г. Александровой, Рассказы и сказки Бориса Заходера, В. Осеевой, Повести-сказки Астрид Линдгрен, С. Прокофьевой, Р. Распэ., Популярная детская приключенческая литература.

Принимаются книги в плотном переплёте последних трех лет издания.

свернуть